Home

RETYKD çok sayıda ulusal ve uluslararası paydaşla işbirliği içinde hedef grupların sosyal, kültürel, mesleki, zihinsel, fiziksel ve entelektüel becerilerini geliştirmeye yönelik yaşam boyu öğrenme fırsatları sunmakta, bu kapsamda çeşitli programlar ve projeler gerçekleştirmektedir.
RETYKD insanların acil durumlarda, süregelen krizlerde ve hassas şartlarda yaşadıkları acıları hafifletmek, direnme güçlerini arttırmak, özgüvenlerini ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerilerini geliştirmek amacına kendisini adamış bir sivil toplum kuruluşudur.

Bize Ulaşın!

bizimle aşağıdaki e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz
info@RETykd.org.tr

Büyükesat Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, No: 55, D:7, Çankaya, Ankara, Turkey